Home » Lösningar » Lagring och Virtualisering

Lagring & Virtualisering

Zyckos lagringslösningar är en grupp av flexibla, integrerade och testade lösningar skapade för att möta kunders förväntingar på förstaklassiga teknologier.

Marknadsmöjligheter

Datalagring är fortfarande en komplex fråga för många slutanvändare, som ofta tittar på pris kontra risk för att hitta bästa lösningen.

Lagrings- och virtualiseringslösningar från Zycko

Zycko har skapat en portfolio av lösningar som vi kallar Zycko Solutions Stack. Lagring & virtualisering är en del av stacken, placerad runt ett exempel på ett företags IT-ekosystem. Partners kan ta hela lösningen, eller välja ut delar som passar deras produktportölj.

Storage & Virtualisation Storage

 
Back to Top
För mer information:
Kontakta våra specialistteam Twitter LinkedIn YouTube