Home » Lösningar » Tillbehör och Infrastruktur

Tillbehör & Infrastruktur

Zycko erbjuder kompletta datacenter-lösningar. De är anpassade så att du kan erbjuda dina kunder maximalt utnyttjande av plats, utan att kompromissa med dataintegriteten eller prestandan.

Marknadsmöjligheter

  • Kostnader för datacenter fördubblades innan 2012, men endast 45 % mer golvyta blev tillgängligt – ge dina kunder ett alternativt sätt att hantera sina datatillgångar
  • Frågan om energihantering blir allt viktigare inom databashanteringen
  • ”Grön” databehandling är ett återkommande önskemål och det är framförallt inom strömförsörjning i datacentret som det kan finnas mest pengar att spara, samtidigt som man tänker på miljön
  • Traditionell luftkonditionering har visat sig vara både dyr och ineffektiv när det kommer till att upprätthålla en jämn temperatur på alla komponenter och produkter i datacentret
  • IT-industrin är under ständig påtryckning för att bli mer energi- och kostnadseffektiv, samt erbjuda mer processorkraft och lagringskapacitet inom ett mer begränsat utrymme
 

Du kan hjälpa dina kunder med att förverkliga följande:

  • Garantera att dina kunders datacenter kan växa då krav på lagring och processorkraft ökar – utan att riskera dyra upphandlingar, behov av mer utrymme eller avbrott i drift
  • Utnyttja existerande datacenterresurser, vilket innebär att nuvarande investeringar är skyddade
  • Lösningar som är testade av certifierade tekniker och godkända av leverantörer i Zyckos testlab gör det lätt att ta bra tekniska beslut
 
Back to Top
För mer information:
Kontakta våra specialistteam Twitter LinkedIn YouTube