Home » Professionella Tjänster » Certifierad utbildning » Utbildning

Utbildning

Zycko Training

Som komplement till kurserna erbjuderr Zycko även dessa utbildningar:

  • Kursutveckling (inklusive eLearning moduler)
  • Kurs i varumärkesbyggnad och marknadsföring
  • Administrativt, operativt och logistiskt stöd
  • Utbildning i säljstöd
  • Uthyrning av instruktörer
  • Uthyrning av utrustning
  • Administration av certifieringar
  • Analys av utbildningsbehov
  • Projektledningsutbildning

För ytterligare information vänligen kontakta ditt local office.

 
Back to Top
För mer information:
Kontakta våra specialistteam Twitter LinkedIn YouTube