Home » Professionella Tjänster » Lifecycle Management

Lifecycle Management

Genom att implementera Zycko Lifecycle Management kan kunder fokusera på att hantera kärn IT-infrastruktur och affärsapplikationer, medan Zyckos specialister säkerställer att investeringar i Riverbeds teknologier presterar optimalt genom proaktiv hantering.

Som ett komplement till befintliga tjänster (Managed Service Provider services) eller som en fristående tjänst hjälper Zyckos Lifecycle-support att möta servicenivåer och kundens förväntningar genom att identifiera problem innan de orsakar försämring i prestanda eller avbrott i verksamheten.

Oavsett hur vi samarbetar med er kommer partnerskapet med Zycko säkerställa en lösning byggd på best practice och som syftar till att förbättra optimeringsupplevelsen.

Genom regelbunden utvärdering och hälsokontroller i nätverket förser Zycko kunder med råd kring hur man bäst optimerar trafiken utifrån affärsprioriteringar och hur man möter behov som finns, samt levererar viktiga budgetprognoser baserade på nuvarande och framtida systemkapacitet.


Zyckos Riverbed Lifecycle Management levererar:

  • Konsekventa och högkvalitativta tjänster som stöds av Zyckos expertis inom IT-hantering
  • Sömlös integration i företagets befintliga kontroll- och förändringsprocesser
  • Rigorösa mått & beprövade processer som kan optimera systemets tillgänglighet och prestanda.
  • Flexibla servicealternativ som gör att du kan kontrollera kostnaderna och anpassa IT runt ditt företags behov


Ladda ned broschyren Lifecycle Management & Reporting här >>

 
Back to Top
För mer information:
Kontakta våra specialistteam Twitter LinkedIn YouTube