Home » Service
 
Zycko erbjuder återförsäljare affärsstöd för att generera fler affärsmöjligheter och enkelt anamma nya teknologier. Zyckos affärsstöd inkluderar allt från säljverktyg till finansiella lösningar som möjliggör affärer. Vi förstår de frågor du ställs inför i en affär och stöttar i alla steg för att eliminera hinder som kan tänkas uppstå.

Register över
professionella tjänster

Ladda ned

Download the Zycko Professional Services Brochure
 
 
 
 
Mer
Logistik

Zycko erbjuder ett brett utbud av tjänster till sina kunder, men som en distributör är logistiken kärnan i verksamheten. Zycko ger en förstaklassig logistikservice med över $30 miljoner i lager och en 25 000 kvadratmeter stor logistikanläggning.

Mer
Marknadsföring

Zycko har en lång erfarenhet och bred kompetens inom marknadsföring som du kan dra nytta av i din verksamhet. Vårt marknadsföringsteam finns till för att skapa efterfrågan på våra produkter och lösningar, samt för att säkerställa att våra partners erbjudanden utmärker sig på marknaden.

Waste
Management

Tjänsten gör det möjligt för våra partners att förfoga över företagens IT-hårdvara, samt erbjuda ytterliga tjänster för att förstöra all data som finns på redundanta lagringsenheter. Detta eliminerar risken för att företagets data äventyras när lagringsenheten slängs.

Mer
Inbyte

Ersätt gammal utrustning med ny – återställ värdet av kundernas befintliga utrustning med minimal ansträngning. Inbytesprocessen är anpassad för att vara flexibelt så att kunden kan byta ut förbrukad infrastruktur och uppmuntras till nya affärer.

Mer
 
Back to Top
För mer information:
Kontakta våra specialistteam Twitter LinkedIn YouTube