Home » Service » Inbyte

Zycko Trade-in Program

Du kan enkelt ersätta äldre utrustning med ny – återställ värdet av kundernas befintliga utrustning med minimal ansträngning.

Zycko erbjuder återförsäljare inbytesprogram för att skapa nya affärsmöjligheter gentemot slutkunderna.

Zycko Trade-In
 
 

Inbytesprogrammet gör det möjligt för återförsäljare att byta in överskottsutrustning från Cisco, HP och Juniper mot inköp av nytt från Force10, Huawei och HP från Zycko. Andra leverantörer kan vara tillgängliga på begäran

Utnyttja fördelarna

  • Kontakta din Zycko Account Manager med en lista på utrustning som du önskar byta in
  • Din Account Manager kommer med ett erbjudande och ett referensnummer som är giltigt i 4 veckor
  • När du har mottagit kvitto på den nya utrustningen från Zycko skickar du omedelbart den gamla utrustningen till vårt lager – detta bör ske inom 30 dagar
  • När vi har mottagit din utrustning och allt är testat och i sin ordning skickar vi en kreditfaktura till dig

Inbytesprogrammet är en flexibel lösning som gör det möjligt för kunder att byta gammal och förbrukad utrustning till nyare teknologi. Detta inbytesprogram täcker de flesta ledande produkter, så som Cisco, Juniper HP och andra.

Användarvillkor

  1. Alla inbyteserbjudanden är giltiga i 4 veckor
  2. Alla inbyteserbjudanden är specificerade
  3. Inbytesvaror måste tas emot inom 30 dagar innan ny utrustning levereras
  4. Krediten kommer att betalas till kund när de nya produkterna har levererats och godkänts
  5. Kreditfaktura kommer endast utfärdas om villkoren för inbyte är uppfyllda


Kontakta din Zycko Account Manager för att få ett inbytesförslag på tlf 33 42 33 00 eller sales_se@zycko.com

 
Back to Top
För mer information:
Kontakta våra specialistteam Twitter LinkedIn YouTube