Home » Service » Waste Management

Zycko Waste Management

Zycko Pro Asset (Waste) Management är en innovativ tjänst från Zycko som våra partners kan erbjuda till sina kunder. Tjänsten gör det möjligt för våra partners att förfoga över företagens IT-hårdvara, samt erbjuda ytterliga tjänster för att förstöra all data som finns på redundanta lagringsenheter. Detta eliminerar risken för att företagets data äventyras när lagringsenheten slängs.
Zycko Trade-In
 
 

Genom att tillföra en tjänst som förstör data, förutom omhändertagande av hårdvara, kan du ge dina kunder förtroendet att data som omedvetet är kvar på en redundant hårddisk tas bort.

Du kan erbjuda dina kunder ett antal alternativ för att säkerställa att all data förstörs, till exempel en avmagnetiseringsteknik som använder kraftfulla magneter för att eliminera alla magnetiska egenskaper hos en hårddisk.

Zycko har åtagit sig att minska antalet IT-hårdvara som felaktigt kastas varje år och därmed minska deras miljöpåverkan.

För elektronisk utrustning köpt före den 13 augusti 2005 kommer Zycko ordna en insamling och behandling som en del av en 1-1-ersättningsförsäljning. För alla produkter köpta av Zycko efter den 13 augusti 2005 kommer Zycko ordna en insamling och behandling av produkterna oavsett om en ersättande produkt har köpts, något som organiseras av ditt lokala Zycko kontor.

Andra arrangemang eller avtal som skiljer sig från ovanstående kan ske enligt överenskommelse med det lokala kontoret. Det är ett krav att den produkt som ska samlas in är i ett tillstånd som inte äventyrar de som samlar in och transporterar dem.

 
Back to Top
För mer information:
Kontakta våra specialistteam Twitter LinkedIn YouTube